preloader

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

Asansör Bakım Yönetmeliği

Asansörünüz "Bakım ve İşletme Yönetmeliği" Kapsamında Kontrol Ediliyor mu?

  • AD-ER Asansör
  • 16 Mart 2019
  • Etiket: Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeycek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kurallardır.